Praktische informatie

In dit onderdeel van de website vindt u meer informatie over de schooltijden, het vakantierooster, ziekmelding en verlof, het aanmelden van nieuwe leerlingen, de schoolgids en de buitenschoolse opvang.