Oudervereniging

Oudervereniging basisschool de Avonturijn

Na een periode van Corona waarin we minder samen hebben kunnen ondernemen, kunnen wij ons voorstellen dat jullie denken wie is de Oudervereniging (OV) en wat doen de leden van de OV? 

Op dit moment bestaat de OV uit 14 leden. Wij zijn enthousiaste en betrokken ouders, die als OV graag een positieve bijdrage willen leveren aan de school waar onze kinderen verblijven. Wat doet de OV? 

De OV organiseert samen met het team o.a. de volgende activiteiten: 

 • Sint Maarten 
 • Sinterklaasfeest  
 • Kerstmis 
 • Sjoalkarneval 
 • Pasen 
 • Schoolreis 
 • Bijdrage kamp groep 8 
 • Laatste schooldag (ijscokar) 
 • Hap & Stap 
 • Winter/Zomer fair 
 • Activiteit Augstmaandag (mits dit een schooldag is) 

Uiteraard kunnen wij dit niet zomaar organiseren. Hier zit natuurlijk een financieel kostenplaatje aan vast. Waar komt het geld vandaan voor al deze activiteiten? 

Allereerst vragen wij alle ouders de ouderbijdrage van € 20,00 per leerling per schooljaar te betalen. Voor het school 2022/2023 schooljaar willen wij deze bijdrage innen in januari 2023. Echter is dit alleen niet voldoende om de activiteiten te financieren. Om meer inkomsten te genereren voeren we als OV ook nog allerlei activiteiten uit. Denk hierbij aan: 

 • Hap & Stap tocht 
 • Jantje Beton
 • Winter/Zomer fair 
 • Sponsoring 
 • Voor het schoolreisje wordt er tevens een aparte bijdrage per schooljaar gevraagd. Met alleen een gedeelte van de ouderbijdrage redden we het helaas niet.  

Zoals u ziet, is er voor onze kinderen heel wat te beleven mede door de inzet van de OV.

De OV komt ongeveer 6x per schooljaar samen voor een vergadering. Tijdens die vergaderingen worden allerlei actuele zaken over activiteiten besproken en informatie uitgewisseld. Per activiteit worden werkgroepen samengesteld, die zich bezighouden met zaken zoals het maken van een draaiboek van de activiteit, versieringen, de inkopen en het verzorgen van maaltijden en traktaties.  

De werkgroepen worden altijd gecoördineerd door een aantal leden van de OV en een of twee leerkrachten. 

Naast de OV is er ook een groep van ouders die graag willen helpen bij bepaalde activiteiten zonder een vast lid van de OV te zijn. Voor deze ouders is een appgroep opgezet waarin hulp gevraagd kan worden indien dit nodig is. 

Ben jij nu die echte aanpakker en kartrekker? Lijkt het je leuk om activiteiten te organiseren en uit te zetten voor onze kinderen? Meld je dan aan als actief OV-lid! 

Denk je nu dit lijkt me super, maar ik red het niet om te organiseren? Wil je zo nu en dan eens een helpende hand bieden? Meld je dan aan als hulpouder voor de appgroep! 

Beide aanmeldingen kunnen gedaan worden via ovdeavonturijn@gmail.com. Het bestuur zal dan contact opnemen om e.e.a. af te spreken. 

Met vriendelijke groet,

Oudervereniging de Avonturijn