Onderwijs

De kernwaarden samen, autonomie, groei en betrokkenheid zijn de basis van ons handelen en dus ook de basis van onze visie.

Samen met ouders en kinderen dragen wij de verantwoordelijkheid om de ontwikkeling van het kind vorm te geven. Daarvoor is een veilig en respectvol klimaat nodig. In onze school hebben we vertrouwen in elkaar en in elkaars ontwikkeling. Onze communicatie is open en eerlijk, vanuit respect. De rol van de leerkracht is coachend waar het kan, sturend waar het moet. Feedback geven is hier een belangrijk onderdeel van. Er is ruimte voor persoonlijke aandacht voor - en coaching van het kind, dat leidt tot meer zelfstandigheid en zelfsturing.

Ons onderwijs geven we dan ook vorm met inbreng van kinderen, zodat ze zoveel mogelijk kunnen leren vanuit intrinsieke motivatie. Het is gericht op betekenisvol leren in samenhang, zodat kinderen zicht krijgen op de verbindingen tussen alle vakken en wat dat in het dagelijks leven voor waarde heeft. De 21e eeuwse vaardigheden spelen een rol in ons onderwijs. We creƫren een passend aanbod door doelgericht te werken. Hierdoor zijn we koersvast, gericht op het ervaren en vieren van successen. We zijn tegelijkertijd flexibel, wijken af wanneer dit nodig is, vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid richting de ontwikkeling van het kind.

Door het werken in clusters kunnen kinderen en leerkrachten elkaars talenten zien en gebruik maken van elkaars kwaliteiten. Kinderen maken zo veel mogelijk eigen keuzes in wat er nodig is om zich verder te ontwikkelen. We stimuleren eigenaarschap, zelfstandigheid en samenwerking om zo een groei te laten zien in de persoonlijke ontwikkeling.