Passend Onderwijs

In het kader van Passend Onderwijs hebben wij voor onze school een School Ondersteunings Profiel opgesteld, waar in één oogopslag te zien is waar wij voor staan en voor gaan. Dit School Ondersteunings Profiel, het SOP,  kunt u lezen door op onderstaande link te drukken. Voor meer informatie m.b.t. passend onderwijs in de Westelijke Mijnstreek verwijzen we u naar onze schoolgids.

School Ondersteunings Profiel