Leerlingenraad

Sinds 2019 heeft basisschool de Avonturijn een leerlingenraad, welke als doel heeft om:

  • de betrokkenheid van de leerlingen te vergroten
  • de verantwoordelijkheid voor schoolse zaken te bevorderen
  • de leerlingen laten ondervinden welke plannen en ideeën realistisch en haalbaar zijn
  • aan te geven dat leerlingen een eigen stem hebben binnen de school, zodat ze weten dat ze mee tellen
  • de leerlingen spelenderwijs kennis te laten maken met democratische beginselen
  • bevorderen van actief burgerschap                                        

In schooljaar 2023-2024 zal er uit elke jaargroep vanaf groep 4 een vertegenwoordiger zijn; in totaal 6 leerlingen. De leden van de leerlingenraad lichten de besluiten van de leerlingenraad toe in hun eigen klas. De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad.

 

Waarover kan een leerlingenraad vergaderen?

  • De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de klas; in elke groep vindt voorafgaand aan een vergadering van de leerlingenraad, een klassengesprek plaats
  • Leden van de leerlingenraad worden aangesproken
  • Leden van de leerlingenraad komen zelf met ideeën
  • Het team kan bespreekpunten inbrengen

 

Hoe vaak vergadert de leerlingenraad?

Ongeveer maandelijks een uurtje onder schooltijd