Leerlingenraad

 

Sinds 2019 heeft basisschool de Avonturijn een leerlingenraad, welke als doel heeft om:

 • de betrokkenheid van de leerlingen te vergroten
 • de verantwoordelijkheid voor schoolse zaken te bevorderen
 • de leerlingen laten ondervinden welke plannen en ideeën realistisch en haalbaar zijn
 • aan te geven dat leerlingen een eigen stem hebben binnen de school, zodat ze weten dat ze mee tellen
 • de leerlingen spelenderwijs kennis te laten maken met democratische beginselen
 • bevorderen van actief burgerschap                                        

In schooljaar 2022-2023 zal er uit elke jaargroep vanaf groep 4 een vertegenwoordiger zijn; in totaal 5 leerlingen.

De leden van de leerlingenraad lichten de besluiten van de leerlingenraad toe in hun eigen klas. De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad.

Waarover kan een leerlingenraad vergaderen?

 • De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de klas; in elke groep vindt voorafgaand aan een vergadering van de leerlingenraad, een klassengesprek plaats
 • Leden van de leerlingenraad worden aangesproken
 • Leden van de leerlingenraad komen zelf met ideeën
 • Het team kan bespreekpunten inbrengen

Voorbeelden:

 • Het gebruik van de toiletten
 • Bevindingen bij het gebruik van lesmethodes
 • Adviseren bij allerhande festiviteiten
 • De leerlingen zullen dit schooljaar ook worden betrokken bij de keuze van een nieuwe rapportagevorm.

Wanneer en waar vergadert de leerlingenraad?

Een uur onder schooltijd op een nader te bepalen dag.