De avonturijn

Jezelf zijn op de Avonturijn maakt samen leren fijn!

Welkom op de website van basisschool De Avonturijn 

Op de Avonturijn in Berg aan de Maas dragen we samen met ouders en kinderen de verantwoordelijkheid om de ontwikkeling van het kind vorm te geven. Daarvoor is een veilig en respectvol klimaat nodig. Op onze school hebben we vertrouwen in elkaar en in elkaars ontwikkeling. Onze communicatie is open en eerlijk, vanuit respect.

Kinderen maken zo veel mogelijk eigen keuzes in wat er nodig is om zich verder te ontwikkelen. We stimuleren eigenaarschap, zelfstandigheid en samenwerking. De rol van de leerkracht is coachend waar het kan en sturend waar het nodig is.

Ons onderwijs is gericht op betekenisvol leren in samenhang, zodat kinderen zicht krijgen op de verbindingen tussen vakken. We werken doelgericht. Hierdoor zijn we koersvast en kunnen we successen ervaren en vieren. Tegelijkertijd zijn we flexibel en wijken we af wanneer dit nodig is. Door het werken in clusters kunnen kinderen en leerkrachten elkaars talenten zien en gebruik maken van elkaars kwaliteiten.

Nieuwsbrief

Lees hier de nieuwsbrieven van onze school.

Agenda