Medezeggenschapsraad

Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad en deze bestaat uit zowel ouders van leerlingen als personeelsleden van school. De medezeggenschapsraad praat mee over van alles wat met de school te maken heeft en belangrijke besluiten moeten volgens de wet zelfs worden voorgelegd aan de MR.De Medezeggenschapsraad komt regelmatig bij elkaar om een aantal formele zaken rondom de schoolorganisatie en de inrichting van het onderwijs te bespreken. De directeur heeft hierbij een adviserende rol.

Vertegenwoordigers namens de ouders

  • Marilyn Lenaerts
  • Justin van den Oever

Vertegenwoordigers namens het personeel

  • Roger Soons
  • Thei Welzen

En verder

  • Esther Winkens directeur - adviseur

De taakverdeling van de MR is  als volgt vastgesteld

  • voorzitter: Marilyn Lenaerts
  • secretaris/penningmeester: Thei Welzen

De Medezeggenschapsraad heeft een aantal interne afspraken gemaakt die het eigen functioneren bevorderen en in goede banen leiden. Deze afspraken liggen vast in een Huishoudelijk Reglement. 

Natuurlijk staat het ouders altijd vrij om contact op te nemen met leden van de MR. Dit kunt altijd op school of telefonisch doen. U kunt ons natuurlijk ook het onderstaand formulier invullen of een mailbericht sturen via mr@avonturijn@kindante.nl