Gynzy iPads


iPads op basisschool de Avonturijn
Onze hele school werkt vanaf schooljaar 2018-2019 met Gynzy iPad. Na een uitgebreid en doordacht keuzeproces, in samenwerking met leerkrachten, ouders en kinderen, hebben alle kinderen vanaf groep 4  een eigen iPad ter beschikking gekregen waarop ze de verwerking van o.a. rekenen en spelling maken. Maar de iPad kan ook heel handig bij andere vakken worden ingezet. Natuurlijk wordt er altijd gekeken naar een gezonde balans tussen het werken op de iPad en het werken in een schrift of een boekje. Vanaf schooljaar 2019-2020 hebben de kinderen van groep 3 ook een eigen iPad ter beschikking.

Groep 1/2 heeft ook een aantal (gedeelde) iPads ter beschikking  zodat de kleuters al  kunnen wennen aan het werken met iPads. Deze worden ingezet voor verschillende activiteiten.

Hieronder kunt u meer lezen over de Gynzy iPads. 

Klaar voor de toekomst
Gynzy is een totaaloplossing die klaar is voor de toekomst. Klassikale instructie op het digibord, oefenen met Gynzy Kids en vanaf nu digitale verwerking op iPads aansluitend op je methode. Eén oplossing voor alles.
Maximaal leren
Onderzoek heeft uitgewezen dat kinderen beter en sneller leren als het leuk én uitdagend is. Door de oefenstof toe te spitsen op individueel niveau, is het leerrendement maximaal.
 
Werkt samen met onze methodes
Gynzy sluit naadloos aan op de doelen van onze methodes. Werkboekjes zijn na aanschaf van Gynzy iPads overbodig, verwerking vindt digitaal plaats.
 
Ieder kind een eigen iPad
Gynzy komt nu samen met de beste tablet ter wereld en daarmee heeft ieder kind zijn persoonlijke leerervaring binnen handbereik. Gynzy iPads worden standaard geleverd met speciaal ontwikkelde hoezen, zodat de iPad maximaal is beschermd tegen schade voor gebruik op school.

Verwerkingssoftware
Gynzy's verwerkingssoftware is een adaptieve leeromgeving voor onze leerlingen. Met de software kunnen leerlingen op eigen niveau met opgaven oefenen terwijl ze ondersteund worden in hun leerproces. De oefenstof sluit naadloos aan bij onze lesmethodes, maar ook bij persoonlijke leerroutes.

 
Uitgangspunten & Didactiek
Met een eigentijdse blik op onderwijs heeft Gynzy haar oefenmateriaal ontwikkeld. Hierbij staan diverse zaken centraal:

Onderwijs optimaliseren
Door gebruik te maken van de modernste technologieën werkt Gynzy continu aan de ontwikkeling van het best mogelijke onderwijs voor leerkracht en leerling. Met Gynzy's softwareoplossingen wordt de leerkracht toegerust met een krachtige en rijke toolbox om naar eigen inzicht in te zetten bij haar didactisch handelen. Tegelijkertijd beschikt de leerling over een boeiende leeromgeving die voorziet in zijn leerbehoeftes.

Leerlingen motiveren
Leerlingen worden op diverse manieren gemotiveerd zichzelf te ontwikkelen door te oefenen. Hiervoor biedt Gynzy veel variatie in oefenvormen, heldere directe feedback, precies de juiste hoeveelheid uitdaging, eigen regie in de leerroutes, inzicht in de eigen voortgang en erkenning van behaalde prestaties. Digitaal oefenen is wat Gynzy betreft meer dan alleen toetsen. Bij het oefenen is het leerproces van de leerling belangrijk. Dit leerproces wordt door Gynzy dan ook ondersteund door meer kansen, tips en heldere feedback.

 
Opbouw & Structuur
Gynzy heeft eigen leerlijnen ontwikkeld die aan de basis liggen van de leeromgeving. Deze leerlijnen zijn tot stand gekomen in samenwerking met diverse vakexperts. Uiteraard sluiten deze aan op de kerndoelen van het basisonderwijs en de referentiekaders taal en rekenen.
Zie voor meer info: https://api.gynzy.com/ipads