De speelplaatsregels

We geven u de afgesproken regels

o We gaan prettig met elkaar om en we hanteren de GDO-afspraken.

o Als de vlaggen er staan blijven we op de stenen.

o We vragen altijd toestemming om van de speelplaats af te mogen gaan.

o We vragen altijd toestemming om naar binnen te mogen (kaartje vragen bij de opletouder).

 We spelen niet met stokken, stenen e.d..

o We zitten of klimmen niet op muren (ook niet op het speelhuisje).

o Wanneer alle kinderen buiten zijn, blijft iedereen op zijn eigen speelplaats.

o We spelen op de toegestane plekken en letten op de lijnen.

We verstoppen ons op de toegestane plaatsen.

De  dik en rood gedrukte afspraken zijn zgn. 100% regels  d.w.z. bij overtreding volgt een time-out.