Opletouders.

We hebben een continue rooster. Alle kinderen eten tussen de middag op school en hebben daarna een half uurtje pauze op de speelplaats. Het toezicht tijdens deze pauze wordt verzorgd door ouders en minstens één leerkracht.

De kleuters eten vanaf ongeveer 11.45 uur hun boterham op. Elke juf heeft tijdens het eten van de kinderen hulp van één ouder. Van 12.15 uur tot 12.45 uur spelen de kinderen buiten en houden beide ouders toezicht.

De kinderen van de groepen 3 t/m 8 eten met de leerkracht in de klas.Van 12.15 uur tot 12.45 uur komt een ouder om met een leerkracht toezicht op de speelplaats te houden.

We zijn meestal op zoek naar nieuwe opletouders. Veel handen maken licht werk, dus hoe meer ouders zich opgeven,  hoe makkelijker het wordt. U kunt zelf aangeven wanneer en hoe vaak u wilt opletten. Bij het maken van het opletrooster zullen we met uw wensen rekening houden.

Op onze school werken we met effectieve conflict hantering. Er zijn duidelijke regels en afspraken over hoe we met elkaar omgaan.

Deze regels worden uitgelegd, krijgt u op papier en kunt u terug vinden op de website. Er wordt van alle opletouders verwacht, dat ze zich aan deze regels houden. Tijdens het opletten kunt u altijd terug vallen op de aanwezige leerkracht en de andere ouders.  U staat er nooit alleen voor.
Opletten is heel erg leuk. U krijgt de gelegenheid om eens te kijken hoe alles op school georganiseerd is en hoe leuk de kinderen zijn. Uw kind vindt het gezellig als zijn/haar mamma of pappa op school komt helpen.

Hebben we uw interesse gewekt, neem dan contact op met de opletcoördinator.

 Annemie Stokvis

tel.: 046 4260655 email: a.stokvis@deavonturijn.nl


Klik hier om u in te schrijven als opletouder.
 


 Taken ondersteunende opletouders.

1. Onderbouw: helpen bij het eten en opletten in de pauze. Bovenbouw: opletten in de pauze.
2. Veiligheid in de gaten houden.
3. Letten op naleving van de speelplaatsregels.
4. Reageren bij overtredingen regels.
5. Bij overtredingen van een 100% regel het kind naar de leerkracht sturen.
6. Kaartjes beheren.
7. Kinderen met kleine verwonding naar docentenkamer sturen ( zelf mee gaan of een  leerling mee laten gaan).