METHODEN
 
We werken met methoden die ons alle mogelijkheden bieden onze visie te realiseren:
- we willen bij de tijds kwalitatief hoogstaand onderwijs realiseren;
- we komen tegemoet aan de verschillen tussen de leerlingen;
- we bevorderen de totale ontwikkeling van het kind;
- we werken aan de groei van de zelfstandigheid van het kind;
- we bereiden het kind voor op zijn deelname in het Nederlands voortgezet onderwijs;
- we bereiden het kind voor op zijn deelname in de Nederlandse maatschappij.


Voor meer info over bepaalde methoden kunt u de onderstaande links klikken.


Gynzy voor rekenen
Nieuwsbegrip Goud (begrijpend lezen)
Veilig leren lezen (technisch lezen groep 3)
Estafette Nieuw (technisch lezen vanaf groep 4)
Staal (taal/spelling)
Blink Wereld 
Groove Me (Engels)